Mededelingen

 

[Up]

Voor
commentaar etc.:

 

 

 

bullet1-1-2015: conform besluit tijdens de ALV wordt de contributie voor de dames gelijkgetrokken
met de heren: €12,50.
bullet1-1-2014: Contributie dames gaat naar €11,00 per maand. besluit ALV 23-9-2013.
bullet23-9-2013: Voorzitter Henk Hazewinkel en Bestuurslid Miriam Hesselink treden af en zijn niet herkiesbaar. Bestuur moet op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.
bullet12-11-2012:
Maandag 12 november j.l. werd de Algemene ledenvergadering gehouden van onze
vrijetijdsvolleybalvereniging D.I.A.K."72. Zoals altijd werd deze
vergadering gehouden bij Hotel Het landhuis. De opkomst was echter nog nooit
zo groot. Liefst 35 van de 47 leden waren aanwezig. De herentak van
D.I.A.K. mag zich verheugen in een grote ledenaanwas en die aanwas zorgt
voor een aanmerkelijke verlaging van de gemiddelde leeftijd. Nadat we
onlangs het 40-jarig jubileum hebben gevierd betekent deze verjonging een
waarborg voor een  florissante toekomst van D.I.A.K."72.
Gerrit Spijker, al jarenlang erelid en al vanaf de oprichting in meerdere
bestuursfuncties actief, nam afscheid als penningmeester. Hem werd samen met
zijn vrouw Truus (al meer dan 22 jaar verantwoordelijk voor het
secretariaat) een diner aangeboden in  Burcht Liebenstein, een middeleeuwse
burcht bij het Duitse Kamp-Bornhofen op de rechteroever van de Rijn. De
lievelingsstek van Gerrit en Truus.
Peter Schasfoort werd met algemene stemmen benoemd als de nieuwe
schatbewaarder. Henk Hazewinkel werd herkozen als voorzitter.
Een van de hoogtepunten van de avond was dat voor de gehele vereniging de
nieuwe wedstrijdkleding werd gepresenteerd, voorzien van een vernieuwd
DIAK-logo én het logo van Hotel Het Landhuis, de nieuwe kledingsponsor.
Uiteraard ging de directie van Hotel Het Landhuis op de foto  onder luid
applaus van de aanwezigen. D.I.A.K is er trots op dat Hotel Het Landhuis
naast dat het al 40 jaar lang het thuishonk van onze vereniging is geweest
en blijft, nu ook op de wedstrijdshirts en nog te leveren tassen wordt
uitgedragen.
De avond werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de gezellige
voorzaal van Het Landhuis, alwaar het bokbier en de mosselen de hoofdtoon
voerden. Het nieuwe clublied werd uit volle borst meegezongen en zoals
altijd werd de keukenbrigade van Het Landhuis bedankt middels het gezang:
"En voor het Landhuis nog eenmaal troelala.......".
 
bullet16-12-2009: contributie heren €12,50; dames €8,50
bullet9-12-2008: Ginus Miggelbrink treedt na ruim 18 jaar terug als voorzitter.
Rik Spel wordt gekozen met algehele instemming van de algemene ledenvergadering als nieuwe voorzitter.
bulletContributie heren €10; dames €8,50