Lidmaatschap

 

[Up]
[Bestuur&Overig]
[Ereleden]
[Teamfoto's]
[Leden historie]
[In Herinnering]

Voor
commentaar etc.:

 


Nieuwe leden kunnen zich tijdens de training aanmelden.
Uiteraard kan er eerst een paar keer mee worden getraind.

De contributie bedraagt voor alle leden €12,50 per maand.
Dit bedrag wordt door de vereniging maandelijks geïncasseerd.

Aanmelding bij DIAK '72 d.m.v. inschrijfformulier met machtiging (hier downloaden in PDF).
Volledig ingevuld formulier inleveren bij een van de bestuursleden.

Rekeningnummer voor de contributie:

Rabobank 13.91.26.066

t.n.v. Volleybalvereniging DIAK '72

        Oldenzaal