Diakonadas

 

[Up]

Voor
commentaar etc.:

 


Diakonadas hebben een eigen E-mailadres: diakonadas@diak72.nl

Er is méér dan volleybal alleen!!

Een afvaardiging van DIAK’72 heeft het initiatief genomen om, onder de naam
DIAKONADAS" , initiatieven te ontplooien voor hen die binnen de vereniging naast of
in plaats van volleyballen:

bullet

vanwege VUT c.q. pensioengerechtigde leeftijd of gewoon deel willen nemen aan andere
georganiseerde activiteiten anders dan op de woensdagavond en op wedstrijddata.

bullet

met een DIAK verleden zich weer graag willen aansluiten bij de vereniging om aan de
activiteiten te kunnen deelnemen.

bullet

zonder DIAK verleden de initiatieven een warm hart toedragen en daarom graag aan
de activiteiten willen deelnemen.

Alle activiteiten staan in het teken van “HEANIG AN” 

Er zijn spelregels , welke we zo beperkt mogelijk hebben gehouden:

bullet

5 activiteiten per jaar in de maanden september, november, januari, maart en mei.

bullet

De activiteiten kunnen plaats vinden op alle dagen in de week en op verschillende dagdelen m.u.v. de volleybal-uren.

bullet

De activiteiten worden in principe gepland in de 3e volle week van de betreffende maand.

bullet

De activiteiten hebben een sportief, educatief, cultureel of sociaal karakter.

bullet

De te houden activiteit zal uiterlijk op de 1e van de maand waarin deze gepland is,
op de website worden gepubliceerd.

bullet

Aanmelding via de website of contactpersoon uiterlijk in de week voor de geplande activiteit.

bullet

Vertrek en aankomst “Het Landhuis”.

                                  

De activiteiten zijn terug te vinden in de Diaktiviteitenkalender.
Hier wordt ook een nadere beschrijving gegeven van de betreffende activiteit. 

          

 E-mailadres Diakonadas: diakonadas@diak72.nl