After life

 


Voor
commentaar etc.:

 


Dat niet alle leden het eeuwige volleyballeven hebben moge duidelijk zijn,
maar dat ze daarmee ook de clubwarmte moeten verliezen is onzin.
"There is a life after volleyball".
  

 

 

 

 

Op initiatief van enkele leden is gezocht naar andere bezigheden als aanvulling
op de primaire verenigingsdoelstelling: VOLLEYBAL.

                                              

De achterliggende gedachte is dat leden die niet meer actief kunnen of willen volleyballen,
toch hun plekje kunnen vinden binnen de club, want DIAK '72 is meer dan alleen
volleybal (zie Ontspanning).
De sociale contacten en de geestverrijkende gesprekken zijn onontbeerlijk.
Een werkgroep (Diakonadas) is telkens bezig om plannen te ontwikkelen en allerlei leuke activiteiten
op touw te zetten.

Heb je een goede suggestie, mail deze dan.
Volg de pagina's voor verdere ontwikkelingen.