Maart 2010

 


Voor
commentaar etc.:

 


Doordat er geen overeenstemming kon worden bereikt omtrent en nieuwe datum,
Is de Bingo activiteit helaas afgeblazen. Mogelijk dat dit later in het jaar nogmaals
wordt opgepakt.

 

Beste Diakkers.

Hier weer het langverwachte bericht van de Diakonadas.
Na een gedegen voorbereiding en studie kunnen we de volgende activiteit aankondigen.

Zoals u weet hebben we de pretentie om aan verschillende soorten activiteiten deel te gaan nemen.
We hebben twee culturele activiteiten gehad en dit tot veler genoegen.

Nu heeft het hoofdbestuur en tevens activiteitencommissie gemeend in maart een sociale activiteit
te plannen.

Ik kan u dan ook tot groot genoegen aankondigen dat we op Maandag 19 April des middags een

 

 

 

 

organiseren voor de ouderen in het verzorgingscentrum "De Scholtenhof",
alwaar oud-leden van Diak en ouder(s) van onze verenigingleden permanent gevangen worden gehouden.
Ook lijkt het ons nuttig om van tevoren d.m.v. een verkenning dit oord te leren kennen.

Het is onze heilige maatschappelijke plicht om deze vroegere pilaren van de maatschappij enige
verpozing te offreren.

        

We rekenen op een grote aanmelding.

Programma

13:30 uur                Aanwezig op De Scholtenhof
13:30 - 14:30 uur     Klaarzetten Bingo en prijsjes
14:30 - 16:00 uur     BINGO
16:00 uur                Opruimen

Heb je nog mogelijke prijsjes, neem ze mee of lever ze in bij het algemeen dagelijks
bestuur van de Diakonadas. (ook niet deelnemers mogen prijsjes inbrengen)

 

U kunt zich aanmelden voor activiteit 1 onder de naam Bingo via deze link of direct via overduin16@versatel.nl

Namens de Diakonadas

Jaap Overduin

P.S. Kijk ook alvast naar de activiteit van mei welke zal plaatsvinden op vrijdag 7 mei.